Specyfika pracy agencji social media

Utrzymanie dobrego wizerunku firmy i sprawna komunikacja na różnych płaszczyznach to jedno z wyzwań, z którymi muszą mierzyć się na co dzień firmy małe i duże. Odpowiednie podejście do pracowników, klientów i inwestorów, dbałość o dobrą widoczność w przestrzeni zwykłej i wirtualnej oraz umiejętna promocja to jedne z celów, jakie pomagają osiągnąć agencje public relations i social media.

Agencja social media może wydawać się podobna do agencji public relations, jednak istnieje między nimi zasadnicza różnica. PR skupia się silniej na pracy „terenowej”, widoczności w zwykłych mediach i tworzeniu w nich wizerunku firmy. Pomaga w tworzeniu płynnej komunikacja wewnątrz firmy i poza nią – z klientami i inwestorami; zajmuje się wszystkim od promocji, przez konferencje prasowe, aż do kryzysów.

Social media agencja , jak wskazuje jej nazwa, nastawiona jest na podobną działalność prowadzoną w sieci, choć z powodzeniem może doradzać także na temat sytuacji w „realu”, ponieważ oba te światy się przenikają i wydarzenia z jednego znajdują swoje odbicie w drugim. Agencja SM zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem profili firmowych w mediach społecznościowych oraz wskazuje drogę kontaktu z klientami, którzy w świecie wirtualnym wymagają niemalże natychmiastowych odpowiedzi. Taka agencja potrafi również skutecznie zadziałać w sytuacjach kryzysowych, co w świecie internetu, z jego błyskawicznym rozprzestrzenianiem się informacji, jest szczególnie istotne.

Ponieważ działalność obu agencji jest zbliżona, firmy czasem decydują się na usługi tylko jednej z nich. Istnieją jednak i takie agencje, które łączą w sobie role związane z public relations i social media, jak również działaniami typowo marketingowymi.

komunikacja w internecie

social media

Leave a Comment