Reklama do końca XIX wieku

reklamaWynalazek druku przez Gutenberga w połowie XV wieku stanowi kamień milowy nie tylko w całej historii ludzkości, ale także w historii reklamy. Dzięki prasie drukarskiej mozolne powielanie prymitywnych ulotek zostało znacznie ułatwione i przyspieszone.

Pierwsze drukowane reklamy miały raczej postać czysto ogłoszeniową, informacyjną – były to głównie ulotki i plakaty. Poza nazwą produktu znajdowało się na nich kilka słów lub zdań opisu, a grafik często brakowało.

Po pojawieniu się gazet naturalne było pojawienie się w nich również reklam. Pierwsza reklama prasowa w Anglii powstała około 30 lat po rewolucji zapoczątkowanej przez Gutenberga i stanowiła wskazówki dla duchownych dotyczące obchodzenia Wielkanocy. Pierwsze reklamy prasowe we Francji to prawdopodobnie rok 1612 i gazeta Journal General d’Affiches. Trudno jednak ustalić konkretne daty i wskazać, co reklamowano w prasie jako pierwsze, ponieważ różne źródła wskazują sprzeczne daty i informacje, a przy tym braknie oryginalnych materiałów prasowych, które pozwoliłyby na dokonanie szczegółowej analizy. Istotne jest jednak, że po pierwszych, niepewnych krokach, reklama w prasie zaczęła się rozwijać coraz dynamiczniej, choć wciąż głównie w formie ogłoszeń. Udoskonalanie pras drukarskich pozwoliło na urozmaicenie reklam i dodanie do nich grafik. Pojawiały się też pierwsze pisemne slogany.

Pierwsze reklamy przygotowywali sami producenci, a także dziennikarze i pisarze. Gdy reklamy stały się coraz bardziej popularne i samo ich istnienie nie wystarczało, musiały się również czymś wyróżniać, z pomocą producentom przyszedł pierwszy na świecie agent reklamowy: Volney Palmer. Swoją działalność rozpoczął w latach 40. XIX wieku w Filadelfii. Jego praca polegała na zbieraniu ogłoszeń reklamowych i umieszczaniu ich w prasie. W roku 1849 jego agencja reklamowa miała być podobno jedynym przedstawicielem 1300 gazet, a publikowanych w tym czasie było ok. 2000 tytułów.
Warto pamiętać, że początkowo obecność reklam w prasie była silnie ograniczana pod względem ilości zajmowanego miejsca. Do druku używano z reguły tych samych czcionek, tytuły miały tę samą wielkość etc. Takim reklamom daleko było do tego, co znamy współcześnie.

Lata 80. XIX to początek nowej ery w dziejach reklamy. Rozwój nie tylko prasy, ale także sieci kolejowej i telegrafu, a później również radia znacznie wpłynął na rozwój ogłoszeń reklamowych i zwiększenie zapotrzebowania konsumentów. Pojawiło się także więcej agencji reklamowych, choć wciąż były nastawione głównie na pośredniczenie między producentami a wydawcami gazet.

O dynamicznym rozwoju reklamy w XIX wieku i jej ogromnym znaczeniu może świadczyć fakt, że połowa ze stu firm, które działały w latach 90. tego wieku wydała na reklamę w sumie 50 tys. dolarów. To niewiele, póki nie uświadomimy sobie, jaką wówczas dolar miał wartość oraz jakie były średnie zarobki w tym czasie, np. niewykwalifikowany pracownik fizyczny za 60 godzin pracy w tygodniu otrzymywał ok. dziewięciu dolarów.

reklamy w gazecie

Leave a Comment