Public relations w praktyce i jego typy

Choć public relations nie oznacza tego samego, co marketing i reklama, powiązanie tych dziedzin jest zupełnie oczywiste. Nawet najlepsza kampania promocyjna może okazać się nie dość skuteczna, jeśli w świadomości reszty świata dana firma nie będzie posiadała odpowiednio pozytywnego wizerunku, który zachęci do zapoznania się z nią i jej produktami. PR ma tym większe znaczenie, że obecnie klienci coraz częściej wybierają nie konkretny produkt, a markę i to ona ma zasadnicze znaczenie w podejmowaniu decyzji. Do tego jednak potrzebna jest stosowna podstawa, którą zapewniają działania pijarowców.

Trudno określić dokładnie początki public relations, ponieważ z łatwością można stwierdzić, że istnieje od czasów, gdy ludzie po raz pierwszy chcieli poprawić swój wizerunek w oczach innych. A to bez trudu może odnosić się do czasów starożytnych.

Za początki współczesnego public relations uznaje się różne, dość ogólne daty, odnoszące się zarówno do początków XIX, jak i XX wieku. Istnieją jego cztery zasadnicze typy, wyróżnione w 1984 r. przez Gruniga i Hunta, a szerzej opowiem o nich w kolejnych wpisach:

  • rozgłos
  • informacja publiczna
  • dwukierunkowy asymetryczny
  • dwukierunkowy symetryczny

Leave a Comment