Marketing szeptany i brzęczący

Marketing szeptanywhisper marketing – to rodzaj marketingu nastawiony na bezpośrednie dotarcie do odbiorcy dzięki „spontanicznemu” przekazowi ustnemu. Może szczegółowo zaplanowany i wyreżyserowany, jednak niektórzy klienci, zadowoleni z produktu, sami o nim opowiadają swoim znajomym. Marketing szeptany uważany jest za bardzo skuteczny, ponieważ ludzie są znacznie bardziej skłonni zaufać ocenie i opinii kogoś znajomego (lub nawet obcej osoby, ale rozmawiające z nimi bezpośrednio) niż przekazowi reklamowemu.

Tak zwany buzz marketing (od słowa buzz oznaczającego brzęczenie pszczół lub szum) to określenie wykorzystywane w marketingu szeptanym. Oznacza strategię wywoływania dyskusji o produkcie wśród klientów. Nie musi być związany z przekazem rzeczowych, wartościowych informacji; zdarza się, że służy on jedynie uświadomieniu potencjalnemu konsumentowi faktu istnienia – obecnego lub przyszłego – produktu i wywołaniu u niego pozytywnych skojarzeń. Ten drugi typ określany jest właśnie jako szum, który ma wzbudzić zainteresowanie czymś, o czym wciąż niewiele wiadomo. Przykładami skutecznego wykorzystania tego rodzaju marketingu są m. in. Harry Potter czy Blair Witch Project.

Leave a Comment