Jakie funkcje pełni reklama?

Mówiąc o reklamie, nie można pominąć funkcji, które ona pełni. Dopasowanie reklamy do pewnych założeń, do tego, co powinna wzbudzać w odbiorcach, pozwala na tworzenie reklamy, która będzie skuteczna i zapadająca w pamięć.
Jakie więc są funkcje reklamy?

  1. Identyfikacyjna – pozwala na odróżnienie jednej marki od innych, buduje świadomość jej istnienia.
  2. Informacyjna – podaje konkretne informacje dotyczące cech i zastosowania produktu.
  3. Gwarancyjna – upewnia klientów o słusznym wyborze, przekonuje o korzyściach płynących z wyboru danego produktu.
  4. Przypominająca – utrwala w świadomości klientów fakt istnienia danej marki, przypomina o jej produktach.
  5. Konkurencyjna – wskazuje na zalety danego produktu na tle innych, podobnych towarów oferowanych przez inne marki.
  6. Prestiżowa – podkreślająca wyjątkowość marki, a przez to również jej konsumentów, tworząc oczywiste skojarzenia, że osoby korzystające z danego produktu są lepsze od tych, które tego nie robią.
  7. Emocjonalna – odwołuje się do uczuć konsumentów, a także ich niepewności i lęków, przez co dociera do nich na głębszym poziomie niż zwykła reklama.

Każda reklama spełnia równocześnie kilka tych funkcji, najlepsze – wszystkie. Istotne jednak, aby taka reklama nie była zbyt nachalna, ponieważ odnosi to często skutek przeciwny do zamierzonego.

reklama w gazecie funkcje reklamy

Leave a Comment