Dlaczego video marketing jest tak skuteczny?

klapsDziałania marketingowe nastawione są na przyciągnięcie jak największej liczby odbiorców. Sięgnięcie po nie powinno zostać maksymalnie ułatwione, a treść powinna przyciągać wzrok i budzić zaufanie. Video marketing spełnia te założenia, bo daje odbiorcom to, czego oczekują, nie wymagając wysiłku z ich strony, jest również dopasowany do trybu życia „ciągle w biegu”.

Tylko nieliczni wolą coś przeczytać zamiast obejrzeć, ponieważ obraz jest łatwiejszy w odbiorze i znacznie bardziej atrakcyjny wizualnie. Jeśli dołożyć do tego rosnącą niechęć do czytania oraz tendencję do szukania rozwiązań odpowiednich dla masowych odbiorców – otrzymamy video marketing.

Video marketing jest, przede wszystkim, ciekawy – kolorowe obrazy, dźwięk, zabawne zdarzenia na ekranie, ciekawe ujęcie – to wszystko przyciąga widzów. Czasami krótkie spoty reklamowe składają się w jedną historię lub na końcu jednego znajduje się zapowiedź drugiego. Sprawia to, że zainteresowany odbiorca czeka na kolejną część i sam jej szuka.

Kolejnym ważnym punktem związanym z tym rodzajem marketingu jest budzenie zaufania odbiorców, którzy na ekranie widzą takich samych ludzi, jakimi sami są, kogoś, z czyimi problemami i decyzjami mogą się utożsamiać. Dodatkowo, gdy postać w filmie recenzuje produkt lub usługę, to nawet wiedząc, że nie musi to mieć pokrycia w rzeczywistości, jesteśmy bardziej skłonni zaufać takiej reklamie niż słowu pisanemu, które nie przekazuje gestów, mimiki i emocji.

film reklamowy

Leave a Comment