Czym jest outbound marketing?

Outbound marketing, po polsku nazywany marketingiem wychodzącym, nastawiony jest na dotarcie do klienta poprzez reklamy i promocje. Świadomość marki tworzy częste pokazywanie jej klientowi w różnej formie. Outbound marketing zakłada, że to firma musi dotrzeć do potencjalnego klienta oraz nieustannie podtrzymywać jego zainteresowanie.

Outbound marketing realizowany jest poprzez reklamy w prasie, telewizji, radiu, Internecie, e-maile oraz reklamy outdoorowe tzw. cold calling, czyli dzwonienie do potencjalnych klientów. Zajmuje się zarówno szeroko zakrojonymi akcjami reklamowymi (reklamy w radiu, prasie, telewizji), jak i marketingiem indywidualnym (telefony i e-maile do klientów). Poprzez swoją wszechobecność może budować uczucie natręctwa a także irytować faktem, że trudno go uniknąć. Klienci z reguły nie mają wyboru, czy chcą zapoznać się z reklamą czy nie; jedynym sposobem jest jej zignorowanie. Z tego powodu kojarzony jest z marketingiem przeszkadzającym.

Jest to skuteczna metoda stworzenia świadomości marki, która dopiero wchodzi na rynek, ale jednym z warunków powodzenia tej akcji jest stworzenie interesującej, intrygującej reklamy, która równocześnie nie będzie zbyt nachalna, ponieważ wówczas przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego.

Nadużywanie tej metody marketingowej doprowadziło do powszechnej niechęci do reklam oraz powstania zjawiska banner blindness.

Marketing

Leave a Comment